Medmänsklighet

Att arbeta inom församlingens diakoni är att aktivt möta andra människor i deras liv och vardag. En vardag som består av livets olika händelser och faser. Det kan handla om den största glädjen, men även då den djupaste sorgen tar greppet om oss. Dessa händelser kommer ingen av oss undan.

Ser man realistiskt på vår existens så tror jag inte att det undgår någon att det pågår en strid mellan det onda och det goda. En strid mellan Gud som skapat oss och djävulen som vill fördärva den goda skapelsen.

Ingen kan undgå att se den kriminalitet och de våldsdåd som drabbar helt vanliga människor. Men gör Gud ingenting för att bemöta all ondska? Jo, det har han redan gjort.

För att belysa detta vill jag använda Jesus ord i Bibeln, i Johannesevangeliet 10:10.
”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall
ha liv, ja, liv i överflöd”. Ondskan benämns som en tjuv. En tjuv som försöker att stjäla, slakta och döda det som Gud har skapat.

Men genom Jesus vill Gud ge oss liv. Ja, i överflöd. Säger inte det oss något om Guds stora kärlek till människan som han skapat? Gud, som lät sin son Jesus Kristus födas, leva, dö och slutligen uppstå på den tredje dagen. Allt för att bryta syndens och ondskans makt över oss människor.

Diakoni är inte arbetssätt, det är ett sätt att leva och att möta sina medmänniskor.
Paulus beskriver livet som kristen i Galaterbrevet 2:20. ”Nu lever inte inte längre
jag, utan Kristus lever i mig”. Alltså, när det goda, i det fallet Jesus, får råda och och vägleda oss så får det även goda konsekvenser för de människor som vi möter. För mig är det en viktig del i det samhällsansvar som vi alla är delaktiga i. Förändringen av våra tankar och handlingar börjar inom oss.

Jag avslutar med den gyllene regeln som återfinns i Matteusevangeliet 7:12. ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem.” Med önskan om Guds stora och rika välsignelse till dig.

Sören Lundgren, diakoniassistent

Diakoni

Vår övertygelse är att alla människor är älskade av Gud och har ett unikt värde. Vi erbjuder stöd till människor i alla åldrar. Vem du än är. Oavsett om du har en kristen tro eller inte, om du tillhör Svenska kyrkan eller inte. Alla är välkomna till församlingens diakoni.