Medarbetare

Här hittar du de anställda medarbetarna i Svenska kyrkan Söderhamn och Sandarne.

Anställd

Lars Nilsson

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Kyrkoherde, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Lars Nilsson

Kyrkoherde, präst

Eva Björk

Eva Björk

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkomusiker

Mer om Eva Björk

Kyrkomusiker

Susanne Brodén

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Kanslist, Kanslist på kyrkogårdsförvaltningen

Mer om Susanne Brodén

Kanslist på kyrkogårdsförvaltningen

Eva Brolin

Eva Brolin

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Präst

Mer om Eva Brolin

Komminister

Martin Garlöv

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Kommunikatör

Mer om Martin Garlöv

Kommunikatör

Christina Hedin

Christina Hedin

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Församlingspedagog

Mer om Christina Hedin

Församlingspedagog

Anna Hedman

Anna Hedman

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Kyrkofullmäktige, ersättare, Pedagog, barn och familj

Mer om Anna Hedman

Pedagog, Barn- och familj

Sven-Erik Hägerlind

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Präst - komminister

Mer om Sven-Erik Hägerlind

Präst

Nicklas Jonsson

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Organist

Mer om Nicklas Jonsson

Kyrkomusiker

Lena Lagergren Pettersson

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Kansliassistent

Mer om Lena Lagergren Pettersson

Kansliassistent

Veronika Larsson

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Diakoniassistent

Mer om Veronika Larsson

Diakoniassistent

Sören Lundgren

Sören Lundgren

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Diakoniassistent

Mer om Sören Lundgren

Diakoniassistent

Sofie Mattsson

Sofie Mattsson

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Konfirmand- och ungdomsledare, Kyrkofullmäktige, ledamot

Mer om Sofie Mattsson

Konfirmand- och ungdomsledare

Helena Olsson

Helena Olsson

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Församlingsexpedition och kansli

Mer om Helena Olsson

Kanslist på på församlingsexpeditionen

Andreas Onelius

Andreas Onelius

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Församlingsassistent

Mer om Andreas Onelius

Församlingsassistent

Erika Onelius

Erika Onelius

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd

Mer om Erika Onelius

Serviceansvarig

Therese Onelius

Therese Onelius

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Pedagog, barn och familj

Mer om Therese Onelius

Pedagog, barn och famlij

Karl-Olof Pettersson

Karl-Olof Pettersson

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Kamrer

Mer om Karl-Olof Pettersson

Kamrer

Sophia Pettersson

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Diakoniassistent

Mer om Sophia Pettersson

Diakoniassistent

Gittan Sjölinder

Gittan Sjölinder

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Lokalvårdare på Mariagården

Mer om Gittan Sjölinder

Lokalvårdare

Sofia Tesfai Melake

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Diakoniassistent - projektanställd

Mer om Sofia Tesfai Melake

Diakoniassistent

Patrik Thörnros

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Vaktmästare

Mer om Patrik Thörnros

Vaktmästare

Anna-Karin Viklund

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Kyrkvaktmästare i Sandarne

Mer om Anna-Karin Viklund

Kyrkvaktmästare