Ledigt jobb: Kyrkomusiker

Söderhamn-Sandarne församling söker organist eller kantor. Sista ansökningsdag är fredag 20 maj 2022.

I tjänsten ingår att medverka i gudstjänster och vid dop, vigslar och begravningar. Att lyfta fram och inspirera musikaliska begåvningar i församlingen är också en del av uppdraget.

Församlingen söker dig med rätt utbildning för tjänsten och som aktivt vill bredda och utveckla musiken som en del av gudstjänstliv och församlingsarbete.

Det finns två vuxenkörer och två barnkörer. Ett par gånger om året framförs något större verk med kör och instrumentalister. Församlingen erbjuder undervisning i orgelspel, piano och sång. De båda kyrkomusikerna planerar tillsammans församlingens musikliv.

Ulrika Eleonora kyrka har orgel med många möjligheter, invigd 1990 och en Steinwayflygel. I Västra kapellet finns en konsertflygel av märket Feurich från 2022.

Du kommer att ingå i ett av församlingens kreativa och kompetenta team av anställda medarbetare. Söderhamn-Sandarne församling är mån om en god arbetsmiljö och en arbetsplats som ska präglas av öppenhet och gemenskap.

Församlingsledningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med respekt för allas lika värde och erbjuder goda möjligheter till friskvård och kompetensutveckling.

Förutom de båda kyrkorna, Ulrika Eleonora i Söderhamn och Sandarne kyrka, 8 km söder om tätorten,  finns det stora församlingshuset Mariagården med körsal i Söderhamn och i Sandarne församlingshuset Östanbo bönhus. En ny byggnad för begravningsverksamheten, Västra kapellet i Söderhamn invigdes tidigare i år.

I Söderhamn-Sandarne församling bor över 12 000 människor och fler än 6 av 10 är medlem i Svenska kyrkan. Söderhamn ligger i södra Hälsingland, vid E4 och Ostkustbanan. Vacker natur – skärgården med alla sina öar och gamla fiskelägen – omger församlingen.

Sista dag för ansökan är fredag 20 maj. Tillträdesdag torsdag 1 september 2022. Löpnade urval kommer att tillämpas.

Kontakt:  Kyrkoherde Maria Idänge maria.idange@svenskakyrkan.se  0730-304 651 Kyrkomusiker Lennart Ericsson lennart.ericsson@kmr.se  0705-665 117

Söderhamn-Sandarne församling soderhamnsandarne.forsamling@svenskakyrkan.se  Box 10, 82621 Söderhamn

Detalj ur kyrkfönster Uppståndelsen,  Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn.

Om församlingen

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne arbetar oavbrutet och på en mängd sätt med att levandegöra kyrkans grundläggande uppgift: att bedriva gudstjänst och undervisning, diakoni och mission.

En kvinnlig präst står vid ett skrivbord med en mobiltelefon i handen.

Varmt välkommen till din nya arbetsplats

Som komminister i Söderhamn-Sandarne församling får du möjlighet att nischa din tjänst efter gåvor och längtan.