Ledig tjänst: Präst

En heltidstjänst som komminister i Söderhamn-Sandarne församling är ledig. Församling söker dig som är tämligen allround. Du är både självgående och vill samarbeta.

Tjänsten är inte alltför profilerad i dagsläget. Istället vill kyrkoherde och kyrkoråd ge utrymme för en ny fördelning mellan församlingens präster utifrån förmågor och egenskaper. 


Prästerna delar i huvudsak på alla gudstjänster och kyrkliga handlingar. Huvudgudstjänst firas alltid som mässa: högmässa i Ulrika Eleonora kyrka och mässa i någon form i Sandarne kyrka. I Ulrika Eleonora kyrka består den gudstjänstfirande församlingen till stor del av människor från många delar av världen. Högmässan ska vara en gudstjänst för alla och på olika sätt ökas delaktigheten. Mässan och den liturgiska gestaltningen får gärna vara en hjärtesak för dig.


Församlingen har ett barn- och familjearbete som ständigt utvecklas. Öppen vardagsverksamhet och ”Gud och spagetti” är två bärande delar. Konfirmander och andra ungdomar finns naturligtvis. En stor skara unga ledare berikar konfirmandarbetet. Är konfirmandarbete något som ligger dig varmt om hjärtat? Välkommen in i ett mycket väl fungerande konfirmandarbetslag.


Fyra gånger om året möter församlingens dramagrupp upp emot 600 barn från förskola och skola. Varje år gestaltar gruppen jul och påsk, plus två andra händelser. Flera medarbetare är instruktörer för Bibeläventyret.


Församlingen har ett par bibelläsargrupper med olika karaktär. Vuxenkatekumenatet används sedan några år. Vuxenundervisning i form av Alphagrupper har funnits i församlingen i mer än tio år. Just nu är det paus och nya former söks. Det ekumeniska klimatet är gott i Söderhamn. Vid flera tillfällen under året firar samfunden gemensamma gudstjänster.

Sista ansökningdag 13 januari 2020.


Kontakt

Kyrkoherde Lars Nilsson 0270–42 65 00, 070–528 43 49 lars.o.nilsson@svenskakyrkan.se  

Tillsammans med ansökan ska lämnas CV, löneanspråk och referenser. Skicka din ansökan till Kyrkorådet, Söderhamn-Sandarne församling, Box 10, 826 21 Söderhamn.

Lediga Tjänster i Söderala pastorat

Samtidigt som Söderhamn-Sandarne församling söker diakon eller diakoniassistent och präst, så söker Söderala pastorat – som gränsar till församlingen – kyrkomusiker, pedagog och präst.