Kyrkoval till församling, stift och kyrkomöte

Kyrkovalet söndag 19 september är tre val i ett. Lokalt handlar det om val av ledamöter i kyrkofullmäktige, som är församlingens beslutande organ och som i sin tur väljer ledamöter i kyrkorådet. 

Kyrkofullmäktige för Söderhamn-Sandarne församling samlas ett par gånger om året om beslutar varje om år verksamhetsplan med budget och fastställer församlingsinstruktionen, som är församlingens färdplan för flera år framåt. När kyrkofullmäktige sammanträder är mötena helt offentliga, så det går bra att komma för att se och höra.


Kyrkorådet som församlingens styrelse träffas flera gånger per termin och både förbereder ärenden till kyrkofullmäktige och verkställer det kyrkofullmäktige bestämt. 


Kyrkoherden är ledamot av både kyrkofullmäktige och kyrkorådet.


Kyrkovalet handlar också om att välja ledamöter till stiftsfullmäktige och stiftets ombud i det nationella kyrkomötet.


Söderhamn-Sandarne församling är en del av Uppsala stift som omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland. Stiftet ska som regional organisation främja livet i församlingarna, men också ha tillsyn och biskopen visiterar regelbundet församlingarna. 


Hösten 2021 kommer biskop Karin Johannesson att visitera Söderhamn-Sandarne församling.


Stiftskansliet för Uppsala stift ger sitt stöd till församlingarna genom fortbildning av medarbetare, rådgivning som rör juridik, fastigheter, kommunikation och ekonomi . En annan uppgift är förvalta prästlönetillgångarna i Uppsala stift, som består av skog, jord och fondkapital. Avkastningen bidrar till att finansiera det lokala församlingsarbetet.


Stiftsfullmäktige är det beslutade organet och stiftet är indelat i flera valkretsar för att ledamöter ska hämtas från så många delar av stiftet som möjligt. Stiftsfullmäktige utser den stiftsstyrelse där biskopen är ordförande. För valet till stiftsfullmäktige används de rosa valsedlarna. 


Kyrkomötet är ett slags nationellt årsmöte med 251 ledamöter plus de 14 biskoparna och sammanträder i två omgångar varje höst. Kyrkomötet beslutar i frågor som handlar om kyrkoordningen som är Svenska kyrkans regelverk och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken med ordningarna för alla slags gudstjänster och psalmboken. Kyrkomötet får däremot inte fatta beslut i frågor som är församlingarnas eller stiftens ansvarsområden. Kyrkomötet väljer ledamöterna till kyrkostyrelsen, som är Svenska kyrkans styrelse och har huvudansvar för Svenska kyrkans verksamhet mellan kyrkomötena.

En person står med sitt röstkort och valkuvert i händerna.

Kyrkoval 2021: Alla kandidaterna i församlingen

Kandidater på 3 listor till församlingens kyrkofullmäktige att välja mellan för dig som röstar i kyrkovalet i Söderhamn och Sandarne. Många fler olika listor till valet till Uppsala stift och till kyrkomötet nationellt.