Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoval: 2 frågor och 3 svar

Vad ska Söderhamn-Sandarne församling lägga kraften på? Vilken är din nomineringsgrupps största tillgång? Erik Björk, Socialdemokraterna, Marcus Häggström, Frimodig Kyrka och Björn Hedman, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan svarar.

Söndag 19 september 2021 är Svenska kyrkans valdag och alla medlemmar som är 16 år eller äldre har rösträtt. Senast det var var för fyra år sedan var det rekordmånga som röstade i Söderhamn-Sandarne församling. Det finns tecken på ett högt valdeltagande även i år. Förtidsröstningen startade 6 september.

Medlemmarna väljer sina företrädare i församlingens kyrkofullmäktige som utser kyrkorådet - församlingens styrelse. Och medlemmarna röstar fram nya ledamöter i stiftsfullmäktige för Uppsala stift och i kyrkomötet för hela Svenska kyrkan.

Vad ska Söderhamn-Sandarne församling lägga kraften på?

Erik Björk, Arbetarpartiet - Socialdemokraterna

- Ett hållbart församlingsarbete. Nu gäller det att hushålla med resurserna på alla sätt och samtidigt se till att det blir en bra verksamhet. För oss socialdemokrater är det också viktigt att Svenska kyrkan är en tydlig samhällsaktör.

Marcus Häggström - Frimodig Kyrka

- Att fokusera på ett rikt gudstjänstliv är centrum i det kristna livet. Där får vi i bibelns ord och nattvarden ta emot allt det goda Jesus har att ge oss. Församling behöver återupprätta diakonin och arbetet med socialt utsatta grupper.

Björn Hedman - Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

- Församlingen behöver bli bättre på att informera om verksamheten, så att medlemmarna vet vad de får för pengarna. Och vi vill satsa mer på att rekrytera ideella medarbetare till nya uppgifter.

Vilken är din nomineringsgrupps största tillgång?

Erik Björk, Arbetarpartiet - Socialdemokraterna

- Det är de lokalt engagerade kandidaterna som ställer upp i kyrkovalet. Vi tar ansvar, värnar församlingen och står för en öppen och jämlik kyrka.

Marcus Häggström - Frimodig Kyrka

- Att vi är en oberoende röst som står fria från partipolitiska eller andra särintressen. Vi vågar ifrågasätta och ställa kritiska frågor.

Björn Hedman - Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

- De som ställer upp representerar både församlingens bredd och djup. Ett engagemang för kyrkan förenar och är grunden för engagemanget.

 

Läs mer om nomineringsgrupperna i Söderhamn Sandarne församling

Arbetarpartiet Socialdemokraterna Läs mer här

Frimodig Kyrka Läs mer här

Partipolistiskt obundna i Svenska kyrkan Läs mer här