Foto: Katarina Hansson

Kyrkogårds- och fastighetsschef

Ny och innehållsrik tjänst i Söderhamn och Sandarne församling. Ansökningstiden gick ut fredag 5 november 2021

Söderhamn ligger vackert vid kusten, 8 mil norr om Gävle och 24 mil norr om Stockholm. En fin småstad med närhet både storstad och fjällvärld. Församlingen ligger ”mitt på” både E4 och järnvägen. Med snabbtåget tar det 2 timmar till Stockholm.

Söderhamn och Sandarne är två gamla industrisamhällen som genomgått en stor förändring under senare decennier. Från ett beroende av i huvudsak större industrier är det nu tid för omställning till fler mindre arbetsplatser.

Församlingen har två kyrkor, två församlingshus, tre begravningsplatser och ett begravningskapell som invigs hösten 2021.

En ny tjänst i församlingen som till 60 procent handlar om att leda arbetet på kyrkogårdar och kyrkogårdsexpedition. På den delen av tjänsten vilar ett ansvar för församlingens fastigheter.

För tjänsten krävs förmåga att leda projekt, göra riskanalyser med konsekvensbeskrivningar, upprätta och följa upp underhållsplaner för fastigheter och kyrkogårdar, samt bereda och verkställa beslut. Det ingår ett ansvar för budget, ekonomiskt resultat, avtalsfrågor och upphandling av tjänster. Kyrkogårds- och fastighetschefen svarar för gravregister och anläggningsregister.

Till uppdraget som chef hör att arbeta nära medarbetarna i verksamheten, ansvaret för arbetsmiljön, engagera och skapa entusiasm för uppdraget. Tidigare erfarenhet av begravningsverksamhet och fastighetsfrågor är meriterande.

Arbetsgivaren ser gärna att den söker tjänsten är medlem i Svenska kyrkan eller är öppen för att ansluta sig. 

Kyrkogårds- och fastighetschefen har ansvar för myndighetskontakter och ska ha aktuella kunskaper om de lagar och förordningar som styr verksamheten. Till tjänsten hör också att förstå att förvalta kyrkans kulturhistoriska värden.

Församlingen önskar att den sökande kan börja sin tjänst så snart möjligt under första halvåret 2022.

Ansökan ska lämnas till kyrkorådet för Söderhamn-Sandarne församling, Box 10, 826 21 Söderhamn, soderhamnsandarne.forsamling@svenakakyrkan.se senast fredag 5 november 2021.

För frågor om tjänsten

Kontakta kyrkoherde Lars Nilsson lars.o.nilsson@svenskakyrkan 0270-426 506

Facklig företrädare

Robert Eriksson robert.eriksson@svenskakyrkan.se 0703-924 050

Församlingsinstruktion

JUST NU PÅGÅR ARBETET MED ATT TA FRAM EN NY FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Här kan du läsa den tidigare instruktionen som antogs år 2020.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Svenska kyrkan i Söderhamn Sandarne – Söderhamn-Sandarne församling

Östanbo bönhus

Kyrkans och församlingens år

Livet i Söderhamn-Sandarne församling följer kalenderåret och årstiderna. Men också kyrkoåret som inleds med första söndagen i advent. Kyrkans år avslutas i november med allhelgonahelgen och domsöndagen.