Upptäck ett levande kulturarv

I ÅR FIRAR SÖDERHAMN 400 år. Året efter stadens grundande invigdes en träkyrka som stod på platsen där Mariagården nu finns. 1685 lades grunden för den stenkyrka som sedan dess reser sig på höjden ovanför. Kyrkans arkitekt är den berömde Nicodemus Tessin den yngre, som ritade Stockholms slott.

ULRIKA ELEONORA KYRKA är ett öppet och levande offentligt rum, fyllt med historia och konst från fyra århundraden. Ett kyrkorum där gudstjänst firas är alltid vänt mot framtiden, med förväntas mot det som ska komma. Församlingen vänder sig mot altaret i öster. Det väderstreck där solen går upp och ge ljus och värme över alla människor i hela Söderhamn.

ULRIKA ELEONORA KYRKA Är öppen ofta: måndag till fredag 08–15 och dessutom alltid i anslutning till helgernas gudstjänster, minst i 2–3 timmar – tiden före, efter och under gudstjänst. Gudstjänsttiderna annonseras på församlingens webbplats och i Söderhamns-Kuriren.

Ulrika Eleonora kyrka

Kyrkan i Söderhamn är en korskyrka med en vackert röd färg. Hon är byggd i slutet av 1600-talet av stadens borgare och har fått namn efter drottningen Ulrika Eleonora, kung Karl XII:s mor.

Sandarne kyrka

Sandarne kyrka är på många sätt speciell och den utgör ett minnesmärke över den norrländska träindustriepoken.