Foto: Magnus Aronson /IKON

Konfirmation för vuxna

Är du över 20 år och funderar på konfirmation?

Om du inte konfirmerade dig i tonåren finns alltid chansen att göra det som vuxen. Erbjudandet om konfirmation går aldrig ut. Ta kontakt med en av församlingens präster eller diakoner, direkt eller genom församlingsexpeditionen. Hitta kontaktuppgifterna här.

 

Katekumenat - Vuxen väg till tro

Vuxen väg till tro i katekumenatets form handlar om hur församlingen vill möta vuxna sökare som önskar finna en andlig förankring och på ett förutsättningslöst sätt diskutera livsfrågor och kyrkans tro.