Foto: Magnus Aronson /IKON

Konfirmation för ungdomar 16-20 år

Valde du av någon anledning inte att konfirmera när du gick i högstadiet?

Erbjudandet om konfirmation går aldrig ut. Du kan konfirmera dig när som helst i livet efter det att du fyllt 14 år. För dig som nu är mellan 16-20 år erbjuder församlingen en egen grupp.

Kontakta Andreas Onelius och Christina Hedin för att få veta mer.

 

Kontaktperson för konfirmation av unga

Andreas  Onelius

Andreas Onelius

Söderhamn och Sandarne församling

Diakoniassistent, Anställd

Kontaktperson för undervisning bland vuxna

Christina Hedin

Christina Hedin

Söderhamn och Sandarne församling

Församlingspedagog, Anställd