Foto: Magnus Aronson /IKON

Konfirmation för ungdomar 16-20 år

Valde du av någon anledning inte att konfirmera när du gick i högstadiet?

Erbjudandet om konfirmation går aldrig ut. Du kan konfirmera dig när som helst i livet efter det att du fyllt 14 år. För dig som nu är mellan 16-20 år erbjuder församlingen en egen grupp.

Kontakta Andreas Onelius eller Sofie Mattsson för att få veta mer.