Foto: Magnus Aronson/IKON

Juniorer våren 2019

Torsdagar 15.00-16.30. Hela våren med start 24 januari 2018.

Juniorer för 10-12-åringar hela våren, varje torsdag 15.00-16.30.

Juniorerna börjar varje samling med fika. Sen blir det en gemensam
aktivitet, till exempel pyssel, lek eller film.

Ledare för gruppen är Douglas Lidén och Anna Hedman. Det är ett
begränsat antal platser i juniorgruppen.

Plats: Mariagården, ingång 1

Anmäl dig före 18 januari till Anna Hedman, sms 0730-448 442