Foto: Simon Stanford /Ikon

Internationellt arbete

I ett kristet liv finns uppdraget från Gud att kämpa för människors rätt till värdigt liv, rättvisa och fred.

Svenska kyrkan har ett stort internationellt arbete, för människors och Guds skull arbetar kyrkan med:

  • Allas rätt till mat och vatten
  • Klimatfrågor
  • Mänskliga rättigheter
  • Fred och frihet
  • Den världsvida kyrkan

Mer om Svenska kyrkans internationella arbete