Foto: KyrkCD2

Gudstjänst

Att upptäcka gudstjänsten, det som sker, sägs och sjungs, är en möjlighet att se sitt eget liv i ett sammanhang. Trots det kan gudstjänsten vara lite okänd och främmande om du är ovan gudstjänstfirare. Ge gudstjänsten tid. Du är alltid välkommen att fråga om du undrar något. Vi ses i gudstjänsten!

Gudstjänst firas varje söndag i Ulrika Eleonora kyrka kl. 11.00, här firas alltid en Högmässa, det vill säga en gudstjänst med nattvard.

I Sandarne kyrka firas gudstjänst kl. 18.00 på söndagar, här varierar gudstjänsternas form. Ofta är gudstjänst med nattvard, ibland med musikinslag.

På måndagar varannanvecka firas en Kvällsmässa kl. 18.00 i Ulrika Eleonora kyrka. Det är en enklare nattvardsgudstjänst.

Foto: Magnus Aronson /IKON

Mitt i det som är livet med glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. 

En kristen gudstjänst kan firas på många olika sätt. Men nästan alltid förekommer psalmsång, läsning ur bibeln, genom predikan eller reflektion en utläggning av bibelordet betyder för oss här och nu. Ofta firas också nattvard.

Öppen för alla
Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta den treenige Gud, i Fadern, Sonen och den helga Anden.