Koret i Sandarne kyrka
Foto: Lars Nylander

Fyra år med Söderhamn-Sandarne församling

I kyrkovalet 2017 ökade valdeltagandet med 30% i pastoratet som då blev en gemensam församling. Ett glädjande resultat. Men trist att 7 av 100 röster var ogiltiga. Läs om varför.

Två församlingar i ett pastorat blev en församling efter senaste valet 2017. Och så har det varit de senaste fyra åren. Nu är det dags för val till en andra mandatperiod i församlingens liv. Söderhamn-Sandarne församling är i en mening ung, även om Svenska kyrkan har en mycket lång historia i Söderhamn och Sandarne.


Söderhamns församling bildades 1620 genom en delning från Söderala församling. Och 1917 tillkom Sandarne församling genom en delning av dåvarande Söderhamns församling. Men redan i mitten på 1800-talet uppfördes församlingens kyrka. 1982 blev en del av Sandarne församling överförd till Söderala församling och fler än 1000 medlemmar följde med. 


I det senaste kyrkovalet 2017 ökade valdeltagandet i Söderhamn och Sandarne betydligt: med 30 %. När rösterna vad räknade blev det klart att Socialdemokraterna fick 14 platser i kyrkofullmäktige och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan fick 8 platser, Den för församlingen nya nomineringsgruppen Frimodig kyrka fick 3 platser.


På församlingens webbplats finns namnen på alla ledamöterna i kyrkofullmäktige och kyrkoråd för 2018-2021.


Om det ökade valdeltagandet var en positiv sak, så var det mindre roligt att alldeles för många röster var ogiltiga. Knappt 7 av 100 röster kunde inte godkännas. Till dels kan det ha handlat om att de som röstade inte använde valsedlar från någon av de tre möjliga nomineringsgrupperna. Det kan också ha funnits de som röstade blankt. Och rent tekniskt är det ogiltiga röster. 


Det finns blanka röster tillgängliga i vallokalen för att den röstande själv ska kunna skriva namnet på en nomineringsgrupp. Men en tom valsedel räknas tillsammans med de ogiltiga. Det är inte nödvändigt att lägga en röst i alla tre valen. Det går att rösta bara i det lokala valet, eller i stiftsvalet eller valet till kyrkomötet. Försäkra sig om att dina röster blir giltiga.

En person står med sitt röstkort och valkuvert i händerna.

Kyrkoval 2021: Alla kandidaterna i församlingen

Kandidater på 3 listor till församlingens kyrkofullmäktige att välja mellan för dig som röstar i kyrkovalet i Söderhamn och Sandarne. Många fler olika listor till valet till Uppsala stift och till kyrkomötet nationellt.