Foto: Maria Lundström Pedersen

För asylsökande

För den som är asylsökande och vistas Söderhamns-Sandarne församling erbjuds en rad aktiviteter.

Språkträning

På Mariagården finns en mötesplats för gemenskap, kulturmöten och språkträning i svenska. Alla är välkomna!

Sånggruppen Asyl

Genom sång och musik lära känna svenskaspråket.

Diakoni

Vår övertygelse är att alla människor är älskade av Gud och har ett unikt värde. Vi erbjuder stöd till människor i alla åldrar. Vem du än är. Oavsett om du har en kristen tro eller inte, om du tillhör Svenska kyrkan eller inte. Alla är välkomna till församlingens diakoni.