Foto: Magnus Aronson /IKON

Engagera dig

Du behövs! Det finns många möjligheter för dig som vill engagera dig, bli ideellmedarbetare i församlingarna, ge en gåva till internationellt arbete, kom och fira gudstjänst. Välkommen som medlem i Svenska kyrkan om du inte redan är det.

Välkommen att bli medlem

Som medlem är du välkommen att ta del av allt det som kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrkoavgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

I kyrkan kan du delta i gudstjänster, verksamheter för barn, unga och vuxna. Och Varje år finns många av våra över 5,6 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling.

Det finns många skäl till att vara medlem.

Mer om medlemskap i Svenska kyrkan

Ideella medarbetare - frivilligt engagemang

I Söderhamn-Sandarne församling arbetar många ideellt engagerade medarbetare. Och det finns plats för fler.

Syföreningen

Tisdagar varannan vecka kl. 14.00 på Mariagården träffas den kyrkliga syföreningen.

Musik och körer

Musik och sång berör på ett särskilt sätt. I gudstjänsten har sång och musik en given plats.

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Postadress

Söderhamn-Sandarne församling, Box 10, 826 21 Söderhamn

Besöksadresser

Mariagården, Prästgårdsgatan 5, 826 32 Söderhamn
Östanbo bönhus, Östanbovägen 22, 820 22 Sandarne

e-post

soderhamnsandarne.forsamling@svenskakyrkan.se 

 

Församlingsexpedition  0270-426 500
telefon– och expeditionstid måndag–torsdag 10–12

Kyrkogårdsförvaltning 0270-426 513
telefontid och besökstid måndag–torsdag 10-12

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se  

 

Fakturor till församlingen postas till Söderhamn-Sandarne församling, Box 10, 826 21 Söderhamn eller mejlas till soderhamn.faktura@svenskakyrkan.se