Foto: Louise Hedberg/IKON

Dopet 2019

Dopträffar för föräldrar och barn. Om dopets mening, gudstjänsten och det praktiska omkring.

Dopet ger människan gemenskap med Jesus och alla andra som tillhör honom. Dopet sätter in varje människa i ett större sammanhang, där hon blir en del av hela den världsvida kyrkan, en del av en jättestor familj.

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts upp inför Gud – som ger oss livet. Gud vill vara oss nära hela livet och vill befria oss från det som hindrar oss från att vara nära Gud.

Dopträffar fyra söndagar 2019

Vid varje varje möte kommer präst, musiker och pedagog från församlingen för att berätta om varför kyrkan döper och hur det går till.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor, se lokaler för dopfest och se den dopdräkt som församlingen lånar ut. Fyra träffar under 2019 med samma innehåll.

DAG OCH TID och sista dag för anmälan

Söndag 20 januari 15.00 (17 januari)
Söndag 17 mars 15.00 (14 mars) Inställd
Söndag 16 juni 15.00 (13 juni)
Söndag 15 september 15.00 (12 september)

Varje gång, samling i Mariagården, ingång 2

Anmälan och mer info: Kontakta Therese Onelius therese.onelius@svenskakyrkan.se  0270-42 65 27

Boka dop

Dopträffarna är ett erbjudande. Det går också att boka dop direkt utan att delta i en träff. Ta kontakt med församlingsexpeditionen soderhamnsandarne.forsamling@svenskakyrkan.se 0270-426 500