Foto: Alex & Martin/IKON

Diakon eller diakoniassistent i Söderhamn-Sandarne församling

En medarbetare till det diakonala arbetet till Söderhamn-Sandarne församling i södra Hälsingland sökes. Antingen diakon eller diakoniassistent. Uppdatering: Tjänsten är tillsatt

Vi är en lagom stor personalstyrka som arbetar tillsammans. Fyra präster, diakoner samt diakoniassistenter, två musiker, församlingspedagog, församlingsassistenter, ungdomsledare, kyrkvaktare, med flera. Vi har gott om administrativ personal, vilket innebär en god koncentration på kärnverksamheten.

Vi vet alla att kyrkans diakonala insats aldrig blir tillräcklig. Det finns alltid behov att täcka. I vårt arbete med församlingsinstruktionen har vi talat om ett diakonalt förhållningssätt som skall gälla oss alla. Detta innebär att kyrkans diakoni även berör resten av medarbetarna, anställda som frivilliga. En viktig uppgift för dig blir att vara med och utveckla och påminna om detta förhållningssätt.

Utsattheten och sårbarheten drabbar oss olika men är ständigt närvarande. Vi ser den i alla åldrar och alla sociala schatteringar. Vi behöver kunna möta detta med en diakonal bredd.

I dina arbetsuppgifter kan ingå alltifrån besök i hemmen, arbete med sorgegrupper, till födelsedagsfester och kontakter med sociala myndigheter.

Du behöver kunna vara ett barmhärtighetens öga i vårt sammanhang. Dina egna ideér, tankar och styrkor vill vi ta tillvara. Med din erfarenhet och kunskap kan du tillföra mycket.

Du behöver ha lätt att knyta kontakt med både enskilda personer, organisationer och myndigheter. Att du ser din tjänst och uppdrag, ytterst som en tjänst för och ett vittnesbörd om den uppståndne Herren utgår vi ifrån. Du arbetar på hans uppdrag bland människor.

I ett större arbetslag är det viktigt att komplettera varandra. Det är viktigt att ta ansvar i de stycken man själv är begåvad och har ett ansvar. Lika viktigt är det att låta andra täcka upp där man själv är svag.

Vi vill att du:

  • Har ett varmt hjärta och ett realistiskt sinne
  • Har erfarenhet av diakonalt arbete eller dokumenterad lämplig utbildning
  • Är beredd att ingå i ett arbetslag där vi vill kunna gå över gränser
  • Har lätt för att arbeta tillsammans med andra, men också klarar av ensamarbete
  • Har körkort och bil
  • Om möjligt bosätter dig här hos oss. Vi har inga tjänstebostäder men en god bostadsmarknad

Så något om församlingen och platsen

Söderhamn och Sandarne är två gamla brukssamhällen som genomgått en ganska stor förändring. Från att ha varit beroende av i huvudsak stora industrier har vi nu en tid varit inne i en omställningsperiod till mindre enheter.

Arbetslösheten, framförallt bland unga personer är fortfarande ett problem i bygden – men vi vågar hoppas. Det finns en påtaglig framtidstro som vi hoppas skall bära frukt.

Två mycket hoppingivande faktorer är järnvägen och E4. Med snabbtåget tar det 2 timmar till Stockholm.

Här finns inga starka tydliga kyrkliga traditioner, men väl en stor andlig öppenhet och längtan. Konfirmandarbetet sker i ett stort konfirmandarbetslag med många konfirmandfaddrar.  

I vår församling finns två körer, var och en med sin särprägel. Arbetet bland mindre barn har precis som i övriga Sverige mer fått en inriktning mot barnens föräldrar. I Söderhamn och Sandarne finns öppen verksamhet för föräldrar med barn flera vardagar. Ett arbete som expanderar.

Kontakten med skolan har haft olika karaktär genom åren. Något som utvecklats på ett fantastiskt sätt de senaste åren är att de lägre årskurserna inbjuds till bibliska dramatiseringar. Till julen gestaltas julens under och inför påsken, påskens under. Under hösten och våren gestaltas någon annan av bibelns berättelser. Allt detta har väckt ett stort gensvar.

 Vi har två gudstjänstställen, Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn samt Sandarne kyrka. I Sandarne finns även ett församlingshem där det firas gudstjänst sommartid.

I Ulrika Eleonora kyrka firas högmässa varje söndag. Vi arbetar mycket med liturgisk gestaltning och i detta ge barnen plats. Barnen är alltid med i evangelieprocessionen. Sedan en tid är det ofta söndagsskola i samband med gudstjänsten. Vi har också ett moment med barnvälsignelse varje högmässa. Ofta bjuder vi in till personlig förbön, antingen under högmässan eller efter. I Sandarne kyrka firas söndagsmässa eller mässa i annan form.

Våra lokaliteter är väl sammanhållna. Förutom kyrkorna har vi ett stort församlingshus i Söderhamn, kallat Mariagården och ett församlingshem i Sandarne, kallat Östanbo bönhus. I Mariagården har vi alla kontorsutrymmen. Vi har ett väl utbyggt datanät som underlättar arbetet. Tjänstemobil är en självklarhet.

Visserligen är arbetsmarknaden i Söderhamn inte den allra bästa, men arbeten finns. Om du skulle vara intresserad av tjänsten och har make eller maka som behöver arbete så gör vi vad vi kan för att hjälpas åt att hitta ett arbete.

Detta var en del av både beskrivning och förväntningar, men långtifrån allt. Kanhända är det så att just dina styrkor och din längtan är något som vi behöver just här i Söderhamn. Anar du en kallelse i ditt hjärta så våga ta den på allvar! Mycket mer kan sägas bättre på telefon. Hör av dig får du veta mer.

Kyrkoherde Lars Nilsson 0270/426506 lars.o.nilsson@svenskakyrkan.se 

Din ansökan skickar du till

Kyrkorådet i Söderhamn-Sandarne församling
Box 10
826 01 Söderhamn

Vi vill ha din ansökan senast den 20 april 2018.

Rekryteringsföretag och annonsörer behöver ej höra av sig.