Foto: Lars Nylander

Det händer

Gudstjänster, konserter, öppna program och mötesplatser annonseras här på webbplatsen, på församlingarnas anslagstavlor, i mobilappen Kyrkguiden och i Söderhamns-kuriren.

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne samarbetar med Sensus studieförbund vid arrangemang, i körverksamhet och annan gruppverksamhet.

Sensus logga