Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Begravningsverksamhet och kyrkogårdar

Begravningsverksamheten i Söderhamn och Sandarne ansvarar för skötsel av kyrkogårdar och begravningsplatserna, Söderhamns kyrkogård, Sandarne gamla kyrkogård och Sandarne nya kyrkogård.

Kontakt Om Begravningsverksamheten och Begravningsplatserna

 

EXPEDITION

Postadress

Box 10, 826 21 Söderhamn 

Besöksadress

Mariagården, Prästgårdsgatan 5, 826 32 Söderhamn

Besökstid måndag–torsdag 10–12

Telefon

0270-42 65 13 måndag–torsdag 10–12

E-post

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

 

KYRKOGÅRDSDRIFTEN

Telefon

0270-127 13 måndag–fredag 08–16

E-post

soderhamn.kgf@svenskakyrkan.se

Gravar på kyrkogårdar i Söderhamn och Sandarne

Hitta till gravarna på de tre kyrkogårdar som Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne har hand om.