En kvinnlig präst står vid ett skrivbord med en mobiltelefon i handen.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Varmt välkommen till din nya arbetsplats

Som komminister i Söderhamn-Sandarne församling får du möjlighet att nischa din tjänst efter gåvor och längtan.

  • Är du prästen som mår allra bäst när du får stå i det härliga flödet av barn och familj?
  • Har du kanske ditt hjärta hos konfirmander och ungdomar och deras livsfrågor?
  • Eller är din största längtan att få arbeta med vuxenpedagogik och andlig fördjupning, med samtalsgrupper, retreater och pilgrimsvandringar?
  • Är du prästen som trivs när du får stå mitt i livets alla skeden och döpa, viga, begrava och fira gudstjänst?

Oavsett önskad inriktning på tjänsten kommer du att ingå i något av församlingens kreativa och kompetenta team av anställda medarbetare. Söderhamn-Sandarne församling är mån om en god arbetsmiljö och en arbetsplats som ska präglas av öppenhet och gemenskap.

Församlingsledningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med respekt för allas lika värde och erbjuder goda möjligheter till friskvård och kompetensutveckling. 

Församlingen har ett livaktigt barn- och ungdomsarbete, musikliv och en diakonal profil. Det ekumeniska klimatet är gott. Resurserna för en utveckling av verksamheten matchas av församlingens goda resurser.

Nära söderut, nära norrut

I Söderhamn-Sandarne församling bor över 12.000 människor och fler än 6 av 10 är medlem i Svenska kyrkan. Söderhamn ligger i södra Hälsingland, vid E4 och Ostkustbanan. Vacker natur – skärgården med alla sina öar och gamla fiskelägen – omger församlingen.

Våra kyrkor och församlingshus

Ulrika Eleonora kyrka

Kyrkan i Söderhamn är en vacker, rödfärgad korskyrka som rymmer 600 sittande. Byggd i slutet av 1600-talet av stadens borgare, den har fått namn efter drottningen Ulrika Eleonora, Karl XII:s mor.

Mariagården

Församlingshem med plats för många parallella gruppverksamheter, samtal och personalmöten.

Västra kapellet

En neutralt inredd byggnad avsedd för begravningsverksamheten, här kan exempelvis borgerliga begravningar erbjudas. Det finns även möjlighet till konferens, gudstjänst och konsert.

Sandarne kyrka

8 km söder om tätorten ligger denna unika kyrkobyggnad som ett minnesmärke över den norrländska träindustriepoken.

Östanbo bönhus

Församlingsgård i södra delen av församlingen. Öppet när verksamhet pågår.

Fiskarkapellet

Vårt mysiga skärgårdskapell på ön Storjungfrun. Detta är församlingens äldsta kyrkobyggnad, troligen från början av 1600-talet.

Ansökan

Märk din ansökan med Präst. 

Maila ansökan till Söderhamn-Sandarne församling: soderhamnsandarne.forsamling@svenskakyrkan.se
eller skicka per post till: 
Box 10, 826 21 
SÖDERHAMN

Tillträde enligt överenskommelse.