En svart prästskjorta.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

2 präster till Söderhamn och Sandarne

När två komministertjänster är lediga samtidigt i samma församling är det ett särskilt tillfälle.

Här har du möjlighet att få nischa din tjänst efter gåvor och längtan, för nu är två prästtjänster lediga.

  • Är du prästen som mår allra bäst när du får stå i det härliga flödet av barn och familj?
  • Har du ditt hjärta hos konfirmander och ungdomar och deras livsfrågor? 
  • Är din största längtan att få arbeta med vuxenpedagogik och andlig fördjupning, med samtalsgrupper, retreater och pilgrimsvandringar? 
  • Är du prästen som trivs när du får stå mitt i livets alla skeden och döpa, viga, begrava och fira gudstjänst? 

Oavsett önskad inriktning på tjänsten kommer du att ingå i något av församlingens kreativa och kompetenta team av anställda medarbetare. Söderhamn-Sandarne församling är mån om en god arbetsmiljö och en arbetsplats som ska präglas av öppenhet och gemenskap.

Församlingsledningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med respekt för allas lika värde och erbjuder goda möjligheter till friskvård och kompetensutveckling. 

Förutom de båda kyrkorna, Ulrika Eleonora i Söderhamn och Sandarne kyrka, 8 km söder om tätorten, finns det stora församlingshuset Mariagården i Söderhamn och i Sandarne församlingshuset Östanbo bönhus. En ny byggnad för begravningsverksamheten, Västra kapellet i Söderhamn invigdes tidigare i år.

Församlingen har ett livaktigt barn- och ungdomsarbete, musikliv och en diakonal profil. Det ekumeniska klimatet är gott. Resurserna för en utveckling av verksamheten matchas av församlingens goda resurser.

I Söderhamn-Sandarne församling bor över 12 000 människor och fler än 6 av 10 är medlem i Svenska kyrkan. Söderhamn ligger i södra Hälsingland, vid E4 och Ostkustbanan. Vacker natur – skärgården med alla sina öar och gamla fiskelägen – omger församlingen.

Sista dag för ansökan är fredag 20 maj. Tillträdesdag torsdag 1 september 2022. Löpnade urval kommer att tillämpas.

Kontakt: Kyrkoherde Maria Idänge maria.idange@svenskakyrkan.se  0730-304 651

Söderhamn-Sandarne församling soderhamnsandarne.forsamling@svenskakyrkan.se  Box 10, 826 21 Söderhamn

Detalj ur kyrkfönster Uppståndelsen,  Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn.

Om församlingen

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne arbetar oavbrutet och på en mängd sätt med att levandegöra kyrkans grundläggande uppgift: att bedriva gudstjänst och undervisning, diakoni och mission.

Församlingsinstruktion

JUST NU PÅGÅR ARBETET MED ATT TA FRAM EN NY FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Här kan du läsa den tidigare instruktionen som antogs år 2020.

Ett fristående notställ med en not på.

Ledigt jobb: Kyrkomusiker

Söderhamn-Sandarne församling söker organist eller kantor. Sista ansökningsdag är fredag 20 maj 2022.