På cykeltur
Foto: Marie Å Persson

Gravskötsel

Det är den enskilde gravrättsinnehavarens skyldighet att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

Skötsel av den enskilda graven kan antingen ske av gravrättsinnehavaren själv eller genom att denne låter församlingen utföra skötseln mot en avgift (s.k. gravskötselavtal).
Gravskötselavtal går att teckna som löpande 1-årsavtal, 3-årsavtal eller för längre tid, s.k. avräkningsavtal.
 
Hos Söderbärke församling kan man teckna avtal för följande tjänster.
Grundskötsel:          
Enbart gräsputs runt gravsten och gravrabatt samt enklare gravstensjustering
 
Gravskötsel: Innefattar, vattning, rensning, borttagning av vissna blommor, jordförbättring, gräsputs och enklare gravstensjustering
 
Vårplantering: Plantering av penseér i månadsskiftet i slutet av april
 
Plantering: Plantering av sommarblommor i juni
 
Sandgrav: Krattning och häckklippning
 
Vinterkrans: Inklusive granristäckning
 
Ljungplanta: Inklusive granristäckning
 
Ljuständning: I befintlig lykta, ljus ingår
 
Pris för gravskötsel och plantering bestäms utifrån gravrabattens storlek
liten, mellan eller stor.
Kontakta församlingsexpeditionen 0240-66 09 00 för aktuellt pris
 
Utöver detta utför kyrkogårdsförvaltningen stentvätt, imålning av text på gravsten samt större gravstensjusteringar, montering av nya gravstenar och övriga arbeten på gravplatsen enligt timtaxa.
Vi tar även emot beställning av gravstenar och inhuggning av text på befintliga gravstenar.
 
För beställning och information/rådgivning och
för tecknande av gravskötselavtal kontakta
församlingsexpeditionen: 0240-66 09 00