Söderbärke kyrka

Kort historik

Vita kyrka, där vid stranden
utav Barkens klara våg,
led oss som en mor vid handen
uti själens pilgrimståg.
Om detta vackra tempel som är Söderbärke kyrka skrev söderbärkeklockaren Erik Trankvill några strofer.
Historik:
I mitten av 1300-talet kom den äldsta stenkyrkan till. Den omfattade mittpartiet i vår nuvarande kyrka ― från torningången till pelarraden hitom predikstolen. Sitt nuvarande utseende fick den genom en utbyggnad under åren 1729 – 1734. Enligt Petrus Petraeus byggdes den nuvarande treskeppiga kyrkan utanpå den gamla kyrkan utan att man behövde göra avbrott i gudstjänstlivet. Den invigdes på Mikaelidagen år 1734.
År 1911 restaurerades kyrkan. De gamla slutna bänkkvarteren togs bort. Istället sattes långbänkar in. Vidare ersattes tegelgolvet med golv av trä. Men vid senaste restaureringen åren 1966 – 1967 var målsättningen att ge kyrkan tillbaka sin ursprungliga 1700-talskaraktär. Färgsättningen från detta sekel kom tillbaka och vidare lades golv av tegel. Endast under bänkarna behölls förutvarande trägolv.
Altaruppsatsen:
Den nedre delen av altaruppsatsen, föreställande Jesu dop, skänktes år 1711 till kyrkan. Den kompletterades år 1751 med de två översta delarna.
Dopfuntarna:
Den äldsta av de två dopfuntarna är från medeltiden. Den består av kalksten. Det fundament, som den är uppställd på, består av stenar från 1300-talskyrkans stengolv. Den yngre föreställer en dopängel. Den skänktes av fru Beata Tersmeden år 1743.
Predikstolen:
Predikstolen är ritad av slottsarkitekt Karl Hårleman. Daniel Burchard förfärdigade den. Sedan skänktes den av Jacob Tersmeden år 1735. Vi ser de fyra evangelistsymbolerna på den:  Matteus som en bevingad människa, Markus som ett lejon, Lukas som en oxe och Johannes som en örn.
Stora orgelns fasad:
Fasaden till stora orgeln härstammar från slutet av 1700-talet. Ett nytt orgelverk på 21 stämmor tillverkades av Åkerman & Lund. Den sattes in år 1967. Kororgeln är utförd av samma firma.
Tersmedenska gravkoret:
I sydvästra hörnet av kyrkan finns Tersmedenska gravkoret. Larsbo bruk ägdes av släkten Tersmeden. Herman Thor Smede (från Flensburg – dåvarande Danmark, numera Tyskland) var den förste av Tersmeden. Han dog år 1667 i Larsbo. Han var den som först gravsattes i detta gravkor. Den sista var fru Gustava Carolina Tersmeden, död år 1883. Medlemmar av släkten Tersmeden skänkte en hel del till kyrkan under utbyggnadsskedet åren 1729 – 1734.
Kyrktornet:
Kyrktornet är från början av 1400-talet.
Kyrkklockorna:
Lillklockan göts om sista gången år 1663. Mellanklockan och storklockan blev omgjutna i Örebro år 1756.
Mer historik:
Enligt vad som berättats från gamla tider skall den första kyrkan i Söderbärke ha kommit till någon gång i förra hälften av 1000-talet.
Den helige David, Västmanlands apostel, kom ridande en vårvinterdag i missionens ärende på sjön Barken. Isen brast under honom och hans häst. I denna farofyllda stund lovade han, att om han blev räddad, skulle han se till att en kyrka blev byggd till Guds ära i Söderbärke. Så kom enligt traditionen den första kyrkan till. Den var bara ett enkelt träkapell.
Söderbärke hörde i äldsta kristen tid till ett missionsområde med Malma som centrum.                                                                                            
 

 

SE PANORAMAVY I SÖDERBÄRKE KYRKA