SKUT Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan finns på många platser i världen.

Svenska kyrkan vill alltid vara en mötesplats där både glädje och sorg får ta plats. Kanske du ska ut och resa? Besök gärna våra utlandsförsamlingar, ta en kopp kaffe och kanelbulle eller läs en dagstidnig. Behöver du någon att prata med finns det alltid någon till hands.

Här kan du finna vilka platser Svenska kyrkan finns på i världen