Foto: Marie Å Persson

Medlem i Svenska kyrkan

Är du medlem eller vill du bli medlem?

Svenska kyrkan är beroende av sina medlemmar. Det är du som medlem som bidrar till att Söderbärke församling kan utföra sina grundläggande uppgifter som är att fira gudstjänster, bedriva undervisning, utöva mission och diakoni. Alla våra verksamheter är resultatet av att många människor hjälps åt.

SÖDERBÄRKE FÖRSAMLING SAMVERKAR med:

Smedjebackens kommun, väntjänsten, skolan, POSOM, Goif och Kyrkbåtsföreningen m.fl.

Om Du inte är medlem, men gärna skulle vilja bli det, är det lätt att ordna. Ring Nenne på församlingsexpeditionen 0240-66 09 00. Vi skickar blankett  att fylla i och frankerat kuvert för återsändelse.

 ._________________________________________________

 

 

 

            Vi erbjuder:

             Dop

             Konfirmation

             Vigsel

             Begravning

             Minnesstunder

             Gudstjänster

             Kyrkkaffe

             Gravskötsel

             Kyrkans begravningsbyrå

             Andakter

             Soppluncher

             Trivselträffar

             Syföreningsmöten

             Startpaketgrupp

             Internationellt arbete

             Mötesplats för små och stora

             Ungdomsverksamhet

             Körverksamhet

             Själavård

_______________________________________________________________________

När du är medlem i Svenska kyrkan bidrar du också till en rättvisare värld. Du är med och skapar ett hållbarare klimat och en rättvisare resursfördelning i världen.

Vi har möjlighet att vara försäljare av fairtrade-varor. Vi säljer te, kaffe, choklad, nötter, kryddor, såser, smycken och mycket mer.