Act Svenska kyrkan

Action by churches together. Kyrkan, en utstäckt hand och en medvandrare.

Svenska kyrkans internationella verksamhet har bytt namn till Act Svenskakyrkan. Act betyder, action by churches together, och handlar om kyrkornas samverkan och samarbete, att finnas till hands på många olika sätt och på  olika platser i världen. Tända hoppet om ett gott liv för alla, vara ett stöd i vardagen, finnas på plats vid kriser och katastrofer, utrota hungern och kämpa för jordens överlevnad.  Om detta kan du läsa mer av på www.svenskakyrkan.se/act

I Söderbärke finns det möjlighet att vara med i en internationellgrupp, där vi tillsammans arbetar i enlighet med nationella riktlinjer och gör vad vi kan på vår ort för att vara en del av den världsvida kyrkan.  

Vår församling har också en startpaketgrupp som träffas varannan måndag i Församlingshemmet för att tillverka startpaket till nyblivna mammor i Angola och Västsahara. Gruppen har funnits sedan 1987. Läs mer under rubriken Mötesplatser på startsidan.

Kom och var med! Du behövs!

Har du frågor, funderingar eller idéer så hör gärna av dig till Charlotta Wähner 

Tfn: 0240-66 09 01

E-post: charlotta.wahner@svenskakyrkan.se