Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Svenska kyrkan har en demokratisk uppbyggd organisation. Vart fjärde år äger val rum inom Svenska kyrkan. Alla som är medlemmar och fyllt 16 år äger rösträtt. Innevarande mandatperiod sträcker sig mellan åren 2018 – 2021 och nästa val äger rum i september 2021. 


Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet och fattar beslut i principiella ärenden och i ärenden av större vikt i enlighet med följande:

Mål och riktlinjer för verksamheten.
Budget, fastställande av kyrkoavgift och andra viktiga frågor.
Kyrkorådets och andra nämnders organisation och verksamhetsformer.
Val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd och andra nämnder.
Val av revisorer och revisorsersättare.
Grunderna för ekonomiska förmåner åt förtroendevalda.
Fastställande av årsredovisning och ansvarsfrihet.

Ordinarie Kyrkofullmäktige i Söderbärke församling

Boris Norrlén, ordförande

Håkan Söderlund, vice ordförande

Emma Eriksdotter

Kerstin Ernebrink

Michaela Söderlund

Kristina Karlsson

Jan Gustafsson

Britt Henriksson

Mildred Eggen

Krister Torssell

Anders Karlsson

Ulla Nordfeldt

Vilhelm Johansson

Per-Olof Långström

Lennart Stålberg

 

Ersättare

Gudrun Andersson

Olov Falck

Roland Eriksson

Carina Holst Norrlén

Lars-Erik Lennartsson

Maria Hansen

Sigon Andersson

 

 

 

 

Kyrkorådet är församlingens styrelse och dess uppgift är att:

Bereda eller yttra sig i ärenden som handlägges av kyrkofullmäktige.
Handha den ekonomiska förvaltningen och följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomi.
Förvalta församlingens egendom.
Verkställa kyrkofullmäktiges beslut.

Kyrkorådet i Söderbärke församling

Lennart Stålberg, ordförande

Kerstin Ernebrink, vice ordförande

Kristina Karlsson

Emma Eriksdotter

Boris Norrlén

Håkan Söderlund

Britt Henriksson

Charlotta Wähner, kyrkoherde

 

Ersättare

Mildred Eggen

Krister Torssell

Ulla Nordfeldt

Lars-Erik Lennartsson

Anders Karlsson

Michaela Söderlund

Per-Olof Långström

 

 

 

 

Protokoll:

Kyrkoråd 2021-05-25

Kyrkofullmäktige 2021-05-04

Kyrkoråd 2021-04-20

Kyrkoråd 2021-02-03

Kyrkofullmäktige 2020-11-03

Kyrkoråd 2020-11-03

Kyrkoråd 2020-10-13

Kyrkofullmäktige 2020-09-15

Kyrkoråd 2020-09-01

Kyrkofullmäktige 2020-09-01

Kyrkofullmäktige 2020-06-09

Kyrkoråd 2020-05-28

Kyrkofullmäktige 2020-05-05

Kyrkoråd 2020-04 21

Kyrkoråd 2020-03-03

Kyrkoråd 2020-01-14

Kyrkofullmäktige 2019-11-05

Kyrkoråd 2019-10-15

Kyrkoråd  2019-03-05

Kyrkoråd 2019-01-19

Kyrkofullmäktige 2018-11-06

Kyrkoråd 2018-10-08

Kyrkofullmäktige 2018-05-08

Kyrkofullmäktige 2018-03-06

Kyrkoråd 2018-01-16

NYA Kyrkofullmäktige 2017-11-07

Kyrkofullmäktige 2017-11-07

Kyrkoråd 2017-11-07

Kyrkoråd 2017-10-17

Kyrkoråd 2017-09-14

Kyrkoråd 2017-05-30

Kyrkofullmäktige 2017-05-09

Kyrkofullmäktige 2016-11-08

Kyrkoråd 2016-11-08