Diakoni

Diakoni är kyrkans uppdrag att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Guds kärlek är grunden, såsom den möter oss i människan Jesus Kristus. Diakoni handlar om att stärka människor till lyhhörd medmänsklighet och uthålligt tjänande.

Om du är intresserad av frivilligt medarbetarskap, har frågor om diakoni eller behöver prata om livet, är du välkommen att ringa Charlotta Wähner 0240-660901 eller maila: charlotta.wahner@svenskakyrkan.se

 

När vi hjälper varandra bygger vi framtid!