Dop

Vi välkomnar både barn, ungdomar och vuxna som vill döpas. I och med dopet blir man medlem i Svenska kyrkan och därmed också i Söderbärke församling. Föräldrar som inte vill låta döpa sitt barn kan ändå meddela hemförsamlingen att barnet ska tillhöra Svenska kyrkan i väntan på dopet.

Prästen träffar familjen före dopet för att gå igenom allt som har med dopgudstjänsten att göra - vad dopet innebär, hur gudstjänsten går till, vilka psalmer familjen önskar osv.

En del av förberedelserna kanske handlar om att bestämma sig för faddrar/fadder till barnet. Tänk då på att faddrarna själva ska vara döpta.

Välkomna till dop i Söderbärke församling!

Bokning av dop

Tel 0240-66 09 00 (församlingsexpeditionen)

Telefontider: mån, tis, ons, fre kl.10.00-12.00

Besökstider: tor kl. 10.00-12.00

Dop sker i regel lördagar. Vi kan erbjuda två tider kl.13.00 och 15.00

Vi lånar ut dopklänning. Den bokas på församlingsexpeditionen i samband med bokningen av dopet.

Lokalhyran för dopkaffe är 1000 kr. För församlingsbor kostnadsfritt.

  Onsdagen den 11 maj 2016 döptes Anton Björklund i Barken på Kyrkudden.