Begravningspastoral för Söderbärke församling

Ett dödsfall tillhör de händelser som griper djupt in i människors liv. Det finns hos de anhöriga ett liv "före" och ett "efter" det någon dött, där sorgen tar sig personliga uttryck. I den nya livssituationen sorgen fört människor, är vår uppgift i de olika professionerna att ge möjlighet: - att bearbeta den nya livssituationen - att ge hopp