Begravning

Alla avlidna som varit medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till kyrklig begravning. Utgångspunkten är att den som väljer att inte tillhöra Svenska kyrkan inte önskar begravas enligt kyrkans ordning.

Begravningsgudstjänst bokas genom kontakt med en begravningsbyrå.

Har du frågor om begravningsgudstjänsten är du välkommen att kontakta vår kyrkoherde:

Charlotta Wähner 0240-66 09 01

eller vår kyrkomusiker:

Gunilla Kindahl Broberg 0240- 66 09 03

Har du frågor om gravar och kyrkogårdarna kontaktar du församlingsexpeditionen:

 Nenne Lawner 0240-66 09 00