Vi som arbetar i pastoratet

Expeditionen 0270 - 42 17 70 Vardagar kl 10 - 12

Söderala pastorat

Präster, diakon, musiker och barnpedagoger
Kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund  070 - 241 58 26
Komminister Magnus Natander  070 - 333 97 48
Komminister Krister Bohman  070-650 75 86

Diakoniassistent Lars Holmqvist  072-223 99 77


Kantor Karin Eriksson  070 - 330 64 48
Vik. kantor Lars Gunnar Sahlin   073 - 831 27 42
Musiker: Frida Alenius  073 - 843 62 82

Församlingspedagog Cina Kedvall 072-246 38 68
Pedagog Ingegerd Johansson 072 - 246 38 06


Expeditionen

Kanslist, församlingsadm Maria Hammarström Expedition - 0270-42 17 70
Kamrer, ekonomiadm Cicci Nilsson,  - 0270-42 17 72, 072-505 10 54
Kanslist, gravadm   Ann-Christin Nordström, - 0270-42 17 75
Fax expeditionen - 0270-42 17 71

Söderala församling
Expedition - 0270-42 17 70
Vaktmästare Teres Hedström - 070 - 509 51 95
Vaktmästare Tomas Eriksson - 073-807 93 77
Vaktmästare Kristian Pirking - 076 - 808 69 26


Ljusne församling
Expedition - 0270-42 17 70
Vaktmästare Anders Persson - 070-282 93 72


Mo-Bergviks församling
Expedition - 0270-42 17 70
Vaktmästare Mo Patrik Jonsson - 073-026 32 02


Skogs församling
Expedition - 0270-42 17 70
Vaktmästare Jan Ringefors - 070-326 39 40