Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vi som arbetar i pastoratet

Bild: Robert Jonsson IKON

Söderala pastorat

 

Präster diakon, musiker och barnledare

Kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund - 070 - 241 58 26
Komminister Maria Stjerndorff - 070-312 70 03

Komminister Magnus Natander - 070 - 333 97 48

Diakon Anna Fäst - 072-735 11 61
Diakoniassistent Lars Holmqvist -072-223 99 77

Organist Nicklas Jonsson - tjänstledig från 19/8 2019

Vik. kantor Lars-Gunnar Sahlin - 073 - 831 27 42

Kantor Karin Eriksson - 070 - 330 64 48

Barnledare Susanne Gladh - tjänstledig från 26/8 2019

Vik barnledare Mimmi Norlund - 072 - 246 38 06

Barnledare Therese Andersson - 072 - 246 38 68

Söderala församling

Kanslist, församlingsadm Maria Hammarström Expedition - 0270-42 17 70
Kamrer, ekonomiadm Cicci Nilsson,  - 0270-42 17 72
Kanslist, gravadm   Ann-Christin Nordström, - 0270-42 17 75
Fax expeditionen - 0270-42 17 71
Vaktmästare Stefan Bergenholtz - 073-807 93 77

Vaktmästare Lasse Norrlander - tjänstledig

Vik vaktmästare Teres Hedström - 070 - 509 51 95

 

Ljusne församling

Expedition - 0270-42 17 70
Vaktmästare Anders Persson - 070-282 93 72

Mo-Bergviks församling

Expedition - 0270-42 17 70
Bergviks kyrkogård - 070-686 27 13
Vaktmästare Mo Patrik Jonsson - 073-026 32 02

Skogs församling

Expedition - 0270-42 17 70
Vaktmästare Jan Ringefors - 070-326 39 40