Meny

Vi som arbetar i pastoratet

Expeditionen 0270 - 42 17 70 Vardagar kl 10 - 12

Söderala pastorat

Präster, diakon, musiker och barnledare

Kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund - 070 - 241 58 26
Komminister Magnus Natander - 070 - 333 97 48
Komminister Krister Bohman - 070-650 75 86
Vik komminister Lars G Nilsson - 072 - 238 22 82

Diakon Anna Fäst - 072-735 11 61
Diakoniassistent Lars Holmqvist -072-223 99 77

Organist - vakant
Vik. kantor Lars-Gunnar Sahlin - 073 - 831 27 42
Kantor Karin Eriksson - 070 - 330 64 48

Barnledare Ingegerd Johansson - 072 - 246 38 06
Barnledare Therese Andersson - 072 - 246 38 68


Expeditionen

Kanslist, församlingsadm Maria Hammarström Expedition - 0270-42 17 70
Kamrer, ekonomiadm Cicci Nilsson,  - 0270-42 17 72, 072-505 10 54
Kanslist, gravadm   Ann-Christin Nordström, - 0270-42 17 75
Fax expeditionen - 0270-42 17 71

Söderala församling
Expedition - 0270-42 17 70
Vaktmästare Stefan Bergenholtz - 073-807 93 77
Vaktmästare Teres Hedström - 070 - 509 51 95
Vaktmästare Kristian Pirking - 076 - 808 69 26


Ljusne församling
Expedition - 0270-42 17 70
Vaktmästare Anders Persson - 070-282 93 72


Mo-Bergviks församling
Expedition - 0270-42 17 70
Vaktmästare Mo Patrik Jonsson - 073-026 32 02


Skogs församling
Expedition - 0270-42 17 70
Vaktmästare Jan Ringefors - 070-326 39 40