Vi har fått ditt förtroende år 2018 - 2021

I Söderala pastorat finns Kyrkofullmäktige som är det högsta beslutande organet på lokal nivå och ditt lokala val.  

I kyrkovalet 17 september 2017 valdes ledamöter till kyrkofullmäktige i Söderala pastorat.

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig.

Det nyvalda Kyrkofullmäktige i Söderala pastorat hade sitt första sammanträde  december 2017. 

Till fullmäktiges ordförande valdes Helena Gelin (s) och till vice ordförande Åza Jonsson (c). Kyrkoherden är självskriven i Kyrkofullmäktige.

Vid detta sammanträde valdes också Kyrkoråd i Söderala pastorat samt Församlingsråd i Söderala, Ljusne, Mo-Bergvik, Skog. Ledamöterna valdes på fyra år.

Kyrkorådet i pastoratet ansvarar för alla fyra församlingarna vad gäller egen ekonomisk förvaltning, ansvar för personal, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet.  Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkoherden har en självskriven plats i Kyrkorådet. 

Varje församling har ett Församlingsråd som har en mycket viktig roll i allt som rör respektive församling och definieras som styrelse i en församling som ingår i pastoratet.

Församlingsrådets uppgifter

  • Gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde ansvar de för gudstjänstlivets utformning och utveckling.
  • Beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst.
  • Utser kyrkvärdar.
  • Beslutar om upplåtelse av kyrkan för andra ändamål än gudstjänst.
  • Beslutar om församlingskollekternas ändamål.
  • Godkänner förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet. 
  • Kyrkoherden är självskriven även här men kan sätta annan i församlingen tjänstgörande präst i sitt ställe.