Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Syföreningsauktioner

Årets resultat: totalt ca 13000 kr

Resultatet av årets syföreningsauktioner!

I Ljusne 23/11 samlades det in ca 5000 kr

I Mo 25/11 samaldes det in ca 8000 kr

23/11 kl 13 Ljusne kyrka

Kaffeservering. Handarbetsauktion, lotterier. Brödförsäljning. Auktionist Janne Bolldén

Obs! Endast kontanter

Välkommen!

25/11 kl 19 Mo sockenstuga

Auktion, lotterier och kaffeservering. Auktionist Elisabet Lundvall

Musikunderhållning med Karin Eriksson & Lars Holmqvist

Gåvor mottages tacksamt

Välkommen!