Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

"Spa för själen"

Lördag 19 oktober kl 10 - 16 i Söderala kyrka

Are Norrhava

Lördag 19 oktober kl 10 - 16 i Söderala kyrka

Välkommen till en dag då vi nyfiket utforskar den kristna mystiken och fokuserar på det inre andliga livet. Vi skrapar lite på ytan av det mångtusenåriga andliga arv som Svenska kyrkan förvaltar.

Are Norrhava är präst i Katarina församling, meditationslärare och berättare. Han är aktuell med boken Djup tid och tunna ställen och medverkar regelbundet i Tankar för dagen och Helgsmål i P1.

”Djup tid” handlar om stunder då evigheten bryter in i nuet. Det händer i musiken, under höga träd, i liturgin och på meditationskuddden. Att tiden djupnar för en stund och vidgar perspektivet. Vi påminns om vad som verkligen är viktigt, om vad som är ”på riktigt”.

”Tunna ställen” är en metafor från den keltiska kyrkan som beskriver platser där slöjan mellan det gudomliga och det vardagliga tunnas ut och blir genomskinlig. Det är ett begrepp som fått en renässans i vår samtid och som ger uttryck  för en nära och intim gudsbild.

Dagen bjuder på både föreläsningar och praktiska övningar.

Kostnad 100 kr (i detta ingår den vegetariska måltiden, frukt och fika)

Anmälan till pastorsexpeditionen, tfn 0270 - 42 17 70 (vardagar 10 -12) senast 16 oktober.

Har du frågor eller funderingar, ring Magnus Natander, tfn 070 - 333 97 48