Söderala församlingsråd 2018-2021

Ledamöter och ersättare i Söderala församlingsråd för mandatperioden 2018-2021

Ordinarie ledamöter:

Berit Magnusson, ordförande
Magnus Natander, kh delegation
Tord Blom
Karin Häger
Kenth Burvall
Gunn-Brith Modin
Gerd Hedlund Svärd
Ove Söderholm
Sara Westerberg Nilsson

Ersättare:

Margareta Agelmark
Alvar Magnusson
Jan-Olov Högqvist