Skogs församlingsråd 2018-2021

Ledamöter och ersättare i Skogs församlingsråd för mandatperioden 2018-2021

Ordinarie ledamöter:

Hedvig Björklund, ordförande
Olof Frisk, vice ordförande
Gun Andersson
Runa Dunderberg
Marlene Engblom
Anneli Englund
Anders Olsson
Maria Stjerndorff, kh delegation

Ersättare:

Per Jaktås
Gunilla Åström