Musik och Gemenskap

Inställd tillsvidare

MUSIK & GEMENSKAP
med Anna Fäst och Lars Holmqvist m.fl
En verksamhet som återkommer en gång i månaden på pastoratets alla orter 

På grund av det allvarliga läget med Covid-19 så pausar vi planerade samlingar.

November
17 nov kl 14.00 Mo kyrka  INSTÄLLD

December
1 dec
kl 14.00 Ljusne kyrka INSTÄLLD
2 dec kl 14.00 Skogs kyrka INSTÄLLD
7 dec kl 14.00 Söderala sockenstuga INSTÄLLD
8  dec kl 14.00 Bergviks samstuga INSTÄLLD
15 dec kl 14.00 Mo kyrka INSTÄLLD

 

Lars Holmqvist spelar på alla våra träffar.
Här är Lars Holmqvist som spelar på alla våra träffar.
Gunnar Olsson brukar ofta var med och spela med oss.
Gunnar Olsson brukar också vara och spela lite nu och då..