Mo-Bergviks församlingsråd 2018-2021

Ledamöter och ersättare i Mo-Bergviks församlingsråd för mandatperioden
2018-2021.

Ordinarie ledamöter:

Heléna Gelin, ordförande
Elisabet Lundvall, vice ordförande
Maria Stjerndorff, kh delegation
Christina Andersson
Tomas Cedendahl
Kristina Norén
Gerd Tunong
Nils Westling
Inga Östlund

Ersättare:

Kerstin Cedendahl
Karin Holmström
Åza Jonsson