Gudstjänst under coronapandemin.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Med anledning av COVID-19

Dessa uppgifter kan komma att ändras, håll er uppdaterade här!

Gudstjänster
Nu kan vi återigen få fira gudstjänst med fler besökare. I dagsläget har vi gudstjänst/mässa i pastoratet varje söndag i Söderala och Bergvik. I Skog har vi gudstjänst/mässa jämna veckor och på onsdagar har vi gudstjänst/mässa i Ljusne. 

Under sommaren har vi mestadels friluftsgudstjänster. 
Då finns inget maxtak för besökare däremot uppmanar vi till att hålla avstånd. 
Se Kalendern för aktuellt program.

Maxantal i våra kyrkor
Vi anpassar efter rådande restriktioner. Det innebär att olika kyrkor kan ha olika maxantal. Som regel gäller nu 50 personer. Men i de stora kyrkorna kommer vi kunna ta in fler vid behov. Då kommer vi även ha anvisade platser.

Våra kyrkorum är heliga miljöer som har stor betydelse. De ska så långt som möjligt hållas öppna, trygga och tillgängliga. Vi följer Folkhälsomyndighetens officiella rekommendationer. Vi uppmanar även kyrkobesökare att hålla avstånd.
Vi hälsar på varandra med handen på hjärtat, inte genom fysisk kontakt.

Verksamheter
Under våren har det mesta varit inställt. Vi hoppas på att läget är stabilt till hösten och planerar för att starta upp ordinarie verksamheter igen.

Se i församlingens kalender här på webbplatsen för senaste information om verksamhet och samlingar.

UTDRAG UR BISKOP KARIN JOHANNESSONS BREV TILL ANSTÄLLDA I UPPSALA STIFT:

Av allt detta vill jag särskilt understryka omsorgen om varandra. Jag tror den behövs för att samhället ska fungera, inte minst i tider då det lätt blir hårt och omänskligt. Den omsorgen gäller oss här hemma lika mycket som människor långt borta. Bön har kraft och i våra böner uppmuntrar jag er att, bland alla andra böneämnen, också nämna coronaviruset och dess olika offer.

Biskop Karin Johannesson