Ljusne församlingsråd 2018 - 2021

Ledamöter och ersättare i Ljusne församlingsråd för mandatperioden

2018-2021

Ordinarie ledamöter:

Ingegerd Magnusson, ordförande
Sirkka Liisa Törmänen, vice ordförande
Magnus Natander, kh delegation
Bengt-Ove Ardinge
Per Ekblad
Laine Persson
Karita Söderback

Ersättare:

Anita Landin
Britt Pettersson
Birgitta Tapper