Foto: Krister Bohaman

Låt ditt liv fyllas av ro

Har avslutas för terminen

Låt dit liv ryllar med ro har avlutats för terminen vi startar upp igen när höstmörkret faller.

I vanliga fall möts vi  onsdagar jämna veckor kl. 18.30 får vi samlas till en stund i stillhet med levande ljus, lugn CD-musik, bön och tankar. Mycket kravlöst. Kom som du är, sätt dig för dig själv i den nedsläckta kyrkan och var fri att tänka vad du vill eller låta tankarna fara. Vi håller på ca 45 minuter. Vi följer restriktionerna för allmänna samlingar och har ett maxantal på 8 personer