Kyrkorådet i Söderala pastorat 2018-2021

Kyrkorådet i Söderala pastorat för mandatperioden 2018-2021

Ordinarie ledamöter:

Kenth Burvall, (c) Ordförande, tfn 076 - 195 45 19, mail kenth.burvall@gmail.com

Heléna Gelin, (s) Vice ordförande

Bertil Enström, (s)
Ingegerd Magnusson, (s)
Sirkka Liisa Törmänen, (s)
Bengt-Ove Ardinge, (s)
Åza Jonsson, (c)
Olof Frisk, (c)
Berit Magnusson, (c)

Ersättare:
Christina Andersson, (s)
Birgitta Tapper, (s)
Margareta Agelmark, (s)
Annelie Englund, (s)
Carine Östlund, (c)
Tomas Cedendahl, (c)
Gunn-Brith Modin, (c)
Anita Landin, (c)