Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkkväll i Bergvik

Välkommen till en eftermiddag med innehåll Söndag 29/9 kl 14 i Samstugan, Bergvik Gäst Sara Melin "Lilla Speedos mamma"

Välkommen söndag 29/9 kl 14  Obs tiden!

Höstens första Kyrkkväll har familjetema, därför börjar vi redan kl 14, FÖRE mässan.

Vi gästas av Sara Melin ”Lilla Speedos mamma” som kommer dela med sig av sina erfarenheter av att ha barn med diagnoser som ADHD, Tourettes, Autism.

  • Föreläsningen börjar kl 14 och är ca 1,5 timme

  • Efteråt stannar Sara kvar och fikar med oss och ger möjlighet till frågor och samtal

  • Vi avslutar med Familjemässa kl 17

Välkommen till Kyrkkväll i Bergvik

  • Från klockan 16 fika och samvaro i Samstugan

  • Klockan 17 firar vi en enkel mässa i kyrkan

  • Efter mässan (ca 18 - 20) samlas vi i Samstugan där det blir ett program - inbjudna gäster, film, samtalskväll, musik mm. Kaffe och enkelt fika finns alltid

Ingen föranmälan behövs

Program hösten 2019

29 september, kl 14 (obs tiden): Lilla Speedos mamma föreläser Sara Melin delar med sig av sina erfarenheter av att ha barn med diagnoser som ADHD, Tourettes och autism

13 oktober: Vi vägrar vara tysta! I samarbete med Afasiföreningen Gävleborg anordnar vi en kväll om och för de som har afasi och deras anhöriga. Vad innebär det att ha afasi? Hur kan vi kommunicera när språket försvinner? Hur kan vi hjälpa varandra att göra sig/bli hörda? Fika & musikunderhållning

10 november: Sjung lovsång alla länder! Tillsammans med körsångare från pastoratets körer sjunger vi kända och okända psalmer och får veta mer om deras ursprung.