Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Julkampanjen 2018

En flicka är född Vi samlade in 37725 kr

Julkampanjen 2018 i Söderala pastorat - redovisning

Under kampanjperioden (2/12 2018 - 6/1 2019) gick de flesta kollekterna samt det vi fick in på fikaförsäljning mm till årets projekt En flicka är född. 

Några exampel:

  • Vi tjuvstartade insamlingen redan 26/11 med Syföreningsauktionen i Mo där det kom in 6863 kr

  • Kollekter och fika på Första advent gav totalt 5394 kr

  • 8/12 var det Luciafest i St staffans hus vilket gav 1305 kr, och på Träffpunkt Skog 19/12 fick vi in 620 kr

  • 10/12 var det Lucia i Söderala vilket gav 2408 kr

  • 11/12 var det Lucia i Bergvik, där fick vi in 796 kr, och 16/12 var det julkonsert också i Bergvik som gav 1102 kr

  • Julafton hade vi julbön & julnattsgudstjänster - sammanlagt fick vi in kollekter på 4699 kr

  • Trettondagssmusiken i Mo inbringade 3416 kr

Totalt under hela perioden samlade vi i pastoratet in 37 725 kr

Tack för alla era gåvor!

Julkampanjen 2018 - en flicka är född

Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor – bara för att de är flickor. Att fattigdom och normer gör att flickor får sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörjning. Att de utsätts för sexuellt våld eller könsstympning. Eller att flickor får äta sist och minst.
Det är en ständig kamp om liv och död, som vi måste ta tillsammans. I årets julkampanj har vi den stora möjligheten att tillsammans kämpa för att ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas. För varje barn är skapad till Guds avbild och har samma värde – oavsett kön.

I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första advent 2018 till trettondedag jul 2019, samlar vi in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete - för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv. 

Swisha din gåva till 9001223.

Tack!