Höstens konserter

I höst har vi pianoafton i Ljusne och orgelkonsert i Mo.

Pianoafton
med Bengt Andersson

Foto: Alex & Martin/IKON

Ljusne kyrka, Onsdag 26/10 Kl 18.00

Kl 17.00 serveras kyrksoppa
Kvällen avslutas med en andakt med Magnus Natander och Lars-Gunnar Sahlin

2x200-åringar-
Musik av César Franck

Mo kyrka, lördag 19/11 kl.15.00

Diplomorganist Anders Johnson
spelar musik av César Franck