Frälsarkransen i armband, mobil och i naturen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Frälsarkransvandring

På kyrkogården i Söderala har vi ordnat en fin vandring. Välkommen att gå den när det passar dig.

Frälsarkransen – pärlor för livet
Frälsarkransen är ett vackert armband – och ett radband. Den består av 18 pärlor där varje pärla har sin egen betydelse. Människor världen över bär frälsarkransen runt sin handled, i fickan eller i väskan. Den har blivit en hjälp för många att hantera livet i vardagen, att utforska sin andliga längtan samt vara en väg in i den kristna tron. Frälsarkransen skapades av biskop Martin Lönnebo. Pärlorna på kransen ser olika ut och symboliserar olika saker. Kransen går att använda på olika sätt. Man kan hålla den i handen, rulla pärlorna och tänka på vad de betyder. Med hjälp av pärlorna kan du få vägledning till meditation och hitta fokus på det som är viktigt i ditt liv.

Varje pärla symboliserar en aspekt av livet
Frälsarkransen är ett redskap för bön och meditation. Den består av Gudspärlan, Tystnadspärlorna, Jagpärlan, Doppärlan, Ökenpärlan, Bekymmerslöshetspärlan, Kärlekspärlorna, Hemlighetspärlorna, Nattens pärla och Uppståndelsepärlan.

Karta som visar var pärlorna sitter uppsatta

 
Så här ser första tavlan ut.