Eriksdagen

Välkommen att fira Eriksdagen söndagen 15 maj, Söderala kyrka

Kl 11.00 firar vi härlig högmässa i Söderala kyrka
Präst Magnus Natander, organist Nicklas Jonsson
Mats Siggstedt spelar trumpet

Efter mässan serveras lätt kyrklunch
och vi  får lyssna till spännande föredrag

Vad vet vi egentligen om den snåriga dateringen av Söderala Kyrka?

Föredrag av Byggnadsantikvarie Daniel Olsson & Timmermannen Daniel Åkerman.

Kyrkans ålder kommer diskuteras och brädan som vår vaktmästare Tomas hittade kommer visas upp. 

Varmt välkomna!

Varför firar vi Eriksdagen i Söderala kyrka?

När Söderala kyrka byggdes så helgades kyrkan till helgonet St Erik.
Erik var kung av Sverige och regerade mellan år 1156-1160.

Han föddes 1125 och dödades 1160 och blev bara 35 år gammal
St Erik är Sveriges nationalhelgon och är begravd i Uppsala Domkyrka.