Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bibel & Mat

Torsdag 17/10 kl 18 Mo sockenstuga Anmälan till Maria Stjerndorff 070-312 70 03 senast 16/10

Bibel & Mat har börjat igen!

Bibel & Mat är en bibelstudiegrupp där vi möts kring en enkel måltid och utifrån ett tema samatal om bibeln. Tillsammans delar vi våra tankar och lär oss om bibeln, tron och livet.

Under hösten 2019 och våren 2020  kommer vi att träffas tio gånger. Temat är ”Dekalogen - Tio Guds bud”

Höstens träffar blir torsdagar: 19/9, 3/10, 15/10, 7/11(ändrat datum), 14/11

Ledare: Maria Stjerndorff, präst

Kom så många gånger du kan/vill!

För matens skull är det bra om du hör av dig senast dagen före på tfn 0270 – 42 17 70 eller 070 - 312 70 03

Välkomna!