Barn- och ungdomsverksamhet

Välkommen till Söderala pastorats barnverksamhet V. 44 har vi höstlov. Inga verksamheter är igång.

I barnverksamheten arbetar i höst Cina Kedvall, församlingspedagog och Ingegerd (Ingiz) Johansson, pedagog. Frida Alenius är vår barnkörledare. 

Vår barn- och ungdomsverksamhet passar både stor och liten.

Vi har Öppet Hus för föräldrar och små barn i Söderala och Ljusne. 
Barnkörer från årkurs 1 -4 i Bergvik, Söderala och Skog.  
Miniorer för 6-10-åringar i Söderala, Mo och Skog.
Måndagshäng i Söderala för barn och ungdomar från årskurs 4 och uppåt. 

Vi håller till i Kyrkans Hus i Söderala, Mo Sockenstuga, Samstugan i Bergvik,
Ljusne kyrka och i S:t Staffans Hus i Skog.

Klicka in dig och läs mer om varje grupp och hur du anmäler dig.

Barnverksamheten är en del av församlingens dopundervisning.
Vi vill erbjuda en meningsfull verksamhet där aktiviteterna präglas av det kristna budskapet och lyfter fram vår gemensamma värdegrund.

Att vara kyrka innebär bland annat att vara en plats med dialog och reflektion för barnen. Vi vill erbjuda mötesplatser och aktiviteter för att fånga upp barns tankar och livs-/frågor.

Vi kan fundera kring bibeltexter, våra liv, och hur det hör ihop med kristen tro. Vi ledare som kommer inte med något facit. Varje barn ska känna sig välkommen och bli bekräftad för den man är.

Vill du se vad vi gör i på våra samlingar så följ oss på facebook: Söderala pastorat barnverksamhet

Kontakter för barn- och ungdomsverksamheten

Ingegerd Johansson barnledare  072-246 38 06
Cina Kedvall församlingspedagog 072-246 38 68 

Frida Alenius musiker  073 - 843 62 82

Du kan också kontakta expeditionen - soderala.pastorat@svenskakyrkan.se, 0270-42 17 70

Facebook: Söderala Pastorats Barnverksamhet