Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn- och ungdomsverksamhet

Vi går mot sommaren! Vecka 20 - sista ordinarie vecka. Söndag 19/5 Familjegudstjänst med musikal i Bergvik kl 17 Öppet hus träffas sista gången måndag 20/5 Tisdag 21/5 i Söderala: Vernissage för barngrupperna kl 16 - 19

Välkommen till våra barn och ungdomsgrupper!

Vecka 20 är det sista ordinarie vecka för samtliga barngrupper - se mer på sidorna för Ljusne, Mo-Bergvik, Söderala och Skog

Barn- och ungdomsverksamheten

Välkomna till vår barn- och ungdomsverksamhet som passar för både stor och liten.
Vi har Öppet Hus för föräldrar och små barn, barnkörer från förskoleklass och uppåt, familjekör.
Miniorer för 6-10åringar och Kyrkans UG som är för årskurs 4 och uppåt.
Vi håller till i Kyrkans Hus i Söderala, Mo Sockenstuga, Samstugan i Bergvik, Ljusne kyrka och i S:t Staffans Hus i Skog.

Kontakter för barn- och ungdomsverksamheten


Susanne, barnledare - susanne.gladh@svenskakyrkan.se, 072 - 246 38 06, 0270-42 17 78

Therese, barnledare - therese.andersson2@svenskakyrkan.se , 072-246 38 68, 0270 - 42 17 78

Nicklas, körledare - nicklas.jonsson@svenskakyrkan.se, 070-270 13 05

Du kan också kontakta expeditionen - soderala.pastorat@svenskakyrkan.se, 0270-42 17 70

Facebook: Söderala Pastorats Barnverksamhet