Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn- och ungdomsverksamhet

Välkommen till våra barn och ungdomsgrupper!

Välkommen till våra barn och ungdomsgrupper!

Nu är alla grupper igång igen - se mer på sidorna för Ljusne, Mo-Bergvik, Söderala och Skog

Barn- och ungdomsverksamheten

Välkomna till vår barn- och ungdomsverksamhet som passar för både stor och liten.
Vi har Öppet Hus för föräldrar och små barn, barnkörer från förskoleklass och uppåt, familjekör.
Miniorer för 6-10åringar och Kyrkans UG som är för årskurs 4 och uppåt.
Vi håller till i Kyrkans Hus i Söderala, Mo Sockenstuga, Samstugan i Bergvik, Ljusne kyrka och i S:t Staffans Hus i Skog.

Kontakter för barn- och ungdomsverksamheten


Susanne, barnledare - tjänstledig

Mimmi Norlund, vik barnledare - 072 - 246 38 06, 0270-42 17 78

Therese, barnledare - therese.andersson2@svenskakyrkan.se , 072-246 38 68, 0270 - 42 17 78

Lars-Gunnar, körledare - larsgunnarsahlin@hotmail.com , 073-831 27 42

Du kan också kontakta expeditionen - soderala.pastorat@svenskakyrkan.se, 0270-42 17 70

Facebook: Söderala Pastorats Barnverksamhet